Category: Books
Pages: 232
ISBN: 978-0-352-34035-1
Year: 2006

Hits: 609

Summary: Lisa is a successful book illustrator with a secret that could ruin her reputation. The two sides of her life – the professional and the erotic – have always been strictly separated. Divided until mysterious events begin to act powerfully on her imagination. And when her secret is discovered, she is drawn inexorably into circumstances ruled by her own unrestrained desire in which her fantasies, however extreme, become real.

Samenvatting: Lisa heeft veel succes met het maken van illustraties voor boeken, maar zij draagt een geheim met zich mee dat haar reputatie kan beschadigen. De twee kanten van haar leven – de professionele en de erotische – hield ze altijd strikt geschieden. Tenminste, totdat geheimzinnige gebeurtenissen een onweerstaanbare macht uitoefenen op haar fantasie. En als haar geheim uitlekt, is zij niet bij machte verzet te bieden tegen de omstandigheden, die haar ongeremde verlangen en fantasie – hoe extreem dan ook – tot realiteit maken.