Category: Books
Pages: 211
ISBN: 978-1-4392-3740-3
Year: 2009

Hits: 640

Summary: Tess never dreamed that the secret diaries written by her late grandmother, Olivia, forty years before, would contain sexual secrets that still have the power to inflame passions today. Drawn in by Olivia’s journal entries, Tess finds herself obsessed with the dark, unfolding story of an innocent secretary who is slowly but inexorably introduced to the erotic world of sensual submission at the hands of the handsome but exacting Mr. Stevenson.

Samenvatting: Tess had nooit kunnen dromen dat de dagboeken van haar veertig jaar eerder overleden oma zulke seksuele geheimen zouden bevatten, dat ze nog steeds de kracht hebben om passie te laten oplaaien. Terwijl Tess zich steeds meer verdiept in de dagboeken, raakt zij zelf geobsedeerd door het duistere verhaal over een onschuldige secretaresse die langzaam maar zeker terecht komt in een wereld van erotische onderdanigheid onder de invloed van de knappe maar veeleisende heer Stevenson.