Category: Books
Pages: 146
ISBN: 978-1-4943-9071-6
Year: 2013

Hits: 788

Summary: Jolynn Raymond has written a book that shares the details of her own long lasting domestic discipline marriage and her experience surrounding power exchange relationships. It explains why these unconventional relationships work so well for so many couples. The book is an in-depth tutorial that takes the relationship past the simple act of discipline, to building a rock solid foundation that will ultimately create a deep bond of trust and love between those involved. ‘Taken In Hand’ will guide those interested in adding consensual domestic discipline, dominance and submission, and structure to their own relationship through the initial steps of communication, understanding and discovering both partner’s needs, creating mutual and realistic expectations, rules, and consequences, to the inevitable first spanking. ‘Taken In Hand’ will prove useful to those just starting out, as well as to those with some experience, as Ms. Raymond outlines the pitfalls, difficulties, and successes she has encountered in her own marriage. She also emphasizes the importance of consent, and pays special attention to the fine line between discipline and abuse. The last part of the book examines the styles and types of spanking, gives an anal sex tutorial, talks about the responsibilities or being a dominant and gives tips for the submissive partner. Whether you need insight into BDSM as it relates to relationships or are trying to build a domestic discipline marriage from scratch, ‘Taken In Hand’ will prove to be a comprehensive and practical guide.

Samenvatting: In dit boek deelt Jolynn Raymond de details van een langdurig huwelijk, waarin huiselijke discipline en haar ervaringen met onderdanigheid centraal staan. Zij laat zien waarom dit soort ongewone relaties zo goed werken voor stellen. Het boek is tevens een uitvoerige handleiding, waarin relaties verder worden gevoerd dan de pure handhaving van discipline. Het gaat om een rotsvaste basis, die uiteindelijk een sterkere band van vertrouwen en liefde schept tussen de betrokkenen. ‘Taken in Hand’ wijst de weg aan hen die de wil hebben om huiselijke discipline, dominantie, onderdanigheid en structuur tot onderdeel van hun relatie te maken, door te investeren in communicatie, begrip en de voorzichtige verkenning van beider behoeftes, het vinden en accepteren van gemeenschappelijke, realistische verwachtingen, regels en de uitwerking daarvan, resulterend in de eerste keer billenkoek. ‘Taken in Hand’ is bruikbaar voor iedereen die de eerste stapjes waagt, maar ook voor hen die al enige ervaring hebben opgedaan, terwijl mevrouw Raymond de valkuilen, risico’s en successen schetst uit haar eigen huwelijk. Nadrukkelijk wijst zij op het belang van beider vrije keuze voor en instemming met deze levensstijl en laat zij zien wat het verschil is met huiselijk geweld en misbruik. Het laatste deel van dit boek onderzoekt de verschillende soorten van billenkoek, geeft uitleg over anale seks, vertelt over de verantwoordelijkheid van de dominant en biedt tips voor de onderdanige partner. Of je nu inzicht zoekt in BDSM binnen relaties of dat je zelf uit het niets probeert om in een huwelijk aspecten van huiselijke discipline in te bouwen, ‘Taken in Hand’ helpt de lezer met begrijpelijke en diepgaande praktische aanwijzingen.