Category: Books
Pages: 251
ISBN: 978-1-4357-0902-7
Year: 2008

Hits: 585

Summary: Crass tongued, garbage-picking rape survivor, Charlene Spencer, has sworn off men forever. That is, until an accident of fate steers her directly over the knees of the charming, sophisticated and heavy handed Mr. Right! Jacob Silver, the sexy cop who turns her entire life upside down, captivates her heart, mind, soul and backside, and a sizzling spanking romance develops. But can she let go and let herself love the only man who’d ever stood up to her? Can she live with his strict rules and the consequences for breaking them? Can she live without his spankings? Can two people from completely different worlds ever make it to happily ever after? Find out in this MF spanking romance novel that’s sure to tickle your funny bone and warm your heart… and/or your buns!

Samenvatting: De grof gebekte en eens verkrachte zwerfster Charlene Spencer houdt zich in leven met etensresten uit afvalbakken. Mannen heeft zij afgezworen. Tenminste, tot dat voorval waarbij het lot haar rechtstreeks over de knie werpt van de ware Jacob! Jacob Silver, een knappe politieman die haar leven op z’n kop zet, verovert haar hart, ziel, geest en achterwerk. Een vurige en romantische relatie volgt, waarbij billenkoek een voorname rol speelt. Maar kan zij haar verleden achter zich laten en de enige man die tegen haar opgewassen is in haar leven toelaten? Kan zij leven met zijn strikte regels en de gevolgen als ze de regels breekt? Kan ze leven zonder een pak slaag op haar billen? Kunnen twee zo verschillende mensen samen een lang en gelukkig leven tegemoet zien? Ontdek het zelf in deze roman vol billenkoek, een man-vrouw-romance die je nieuwsgierigheid bevredigt en die je hart wellicht evenzeer opwarmt als je billen.