Category: Books
Pages: 306
ISBN: 978-1-907726-56-9
Year: 2010

Hits: 635

Summary: Peter has never been able to accept his deep need to be dominated. But that changes with a vengeance. By means of a cunning deception, his wife Christine hands him over to the formidable Mistress Claudia. Meanwhile, she trains to be a dominatrix herself. Claudia turns Peter into her ‘bitch’, willing to take all the brutal punishment she can dish out. Claudia returns Peter to be enslaved to ‘Mistress Christine’. But Christine wants more – and finds it with the equally dominant Liz and the androgynous Sam. Becoming a sex-slave has made Peter a new man. But something perversely, thrilling different will be required of Sam…

Samenvatting: Peter was nooit in staat toe te geven aan zijn diepste verlangen om gedomineerd te worden. Maar dat verandert plotsklaps. Door een slinkse misleiding weet zijn vrouw Christine hem in handen te spelen van de ervaren Meesteres Claudia. Ondertussen leert Christine zelf de kneepjes van de Domme. En Claudia tovert Peter om tot een ‘bitch’ die elke strenge bestraffing gedwee ondergaat. Als Claudia Peter weer overdraagt aan ‘Meesteres Christina’, beseft Christine dat ze méér wil en dat vindt ze bij de even dominante Liz en de tweeslachtige Sam. Zijn aanvaarding van zijn rol als seksslaaf heeft van Peter een andere man gemaakt. Maar een ander pervers, opwindend lot staat Sam te wachten…