Category: Books
Pages: 240
ISBN: 978-3-8321-8101-7
Year: 2008

Hits: 694

Kurzbeschreibung: Nach einer missglückten Intimrasur liegt die 18-jährige Helen im Krankenhaus und wartet auf den Besuch ihrer geschiedenen Eltern, in der irren Hoffnung, die beiden könnten sich am Krankenbett der Tochter endlich versöhnen. Unterdessen nimmt sie jene Bereiche ihres Körpers unter die Lupe, die gewöhnlich als unmädchenhaft gelten, und lässt Krankenpfleger Robin die Stellen fotografieren, die sich ihrem neugierigen Blick entziehen. Nebenher pflegt sie ihre Sammlung von Avocadokernen, die ihr auch in sexueller Hinsicht wertvolle Dienste leisten. Selbst wenn Helens Besessenheit eine Notoperation nötig werden lässt – ihr ungestümer Witz und ihre Wahrhaftigkeit machen sie zu einer Sensation nicht nur auf der Station des Krankenhauses. Sie spricht aus, was andere nicht einmal zu denken wagen. ‘Feuchtgebiete’ ist eine Exkursion zu den letzten Tabus der Gegenwart. Mutig, radikal und provokant rebelliert Charlotte Roches Roman gegen Hygienehysterie und die sterile Ästhetik der Frauenzeitschriften, gegen den standardisierten Umgang mit dem weiblichen Körper und seiner Sexualität – und erzählt dabei die wunderbar wilde Geschichte einer ebenso genusssüchtigen wie verletzlichen Heldin.

Samenvatting: Na een ongeluk tijdens het scheren van haar intieme gebieden ligt de 18-jarige Helen in het ziekenhuis en wacht op bezoek van haar gescheiden ouders, in de ijdele hoop dat die twee zich aan dochters ziekenhuisbed verzoenen. Ondertussen neemt zij zelf elk deel van haar lichaam onder de loep, gebieden die niet als ‘meisjesachtig’ gelden. Ze laat verpleger Robin foto’s maken van die plekjes, die zich aan haar nieuwsgierige blikken onttrekken. Daarnaast koestert zij een verzameling avocadopitten, die haar ook in seksueel opzicht goede diensten bewijzen. Zelfs wanneer Helens bezetenheid een spoedoperatie vereist, maken haar humor en oprechtheid haar tot een sensatie op de afdeling van het ziekenhuis. Zij zegt hardop wat anderen zelfs niet durven te denken. ‘Feuchtgebiete’ is een excursie in de laatste taboes van de tegenwoordige tijd. Moedig, radicaal en provocerend komt Charlotte Roche’s roman in opstand tegen de hygiëne-hysterie en de steriele schoonheidsidealen van vrouwentijdschriften en tegen de gestandaardiseerde omgang met het vrouwelijk lichaam en haar seksualiteit. Zij vertelt daarbij het wonderlijke en wilde verhaal van een even genotzuchtige als kwetsbare heldin.