Category: Books
Pages: 127
ISBN: 978-0-9923263-1-9
Year: 2013

Hits: 644

Summary: Frequently, the easy part of discussing BDSM is where you talk about practical matters of safety, or where you talk about choosing the right implements and equipment, or where you compare different types of rope or knots. But many people also want to talk about aspects of BDSM which aren’t so easy to discuss such as how BDSM relationships work – particularly between scenes, about domination and submission as opposed to just topping and bottoming, about what’s involved in mastery and slavery, about honour, trust, consent and many other things which aren’t nearly so easy to nail down. In this book, Peter Masters explains how to have these talks. The goal of the book is to help groups of BDSM enthusiasts move their BDSM from the simply mechanical to a deeper level by teaching them how to run workshops where they can share and develop their own understandings of the principles and philosophy of BDSM, dominance and submission, and mastery and slavery. The book starts out with a very practical guide to running guided discussion workshops, and then continues with fully fleshed-out notes and explanations for 25 separate topics.

Samenvatting: Vaak is het eenvoudig om te praten over praktische zaken en veiligheid als het gaat om BDSM. Ook als het gaat om de keuze van de juiste attributen en uitrusting. Of als het gaat om soorten touw en knopen. Maar mensen willen ook aspecten van BDSM bespreken die minder gemakkelijk aan de orde komen. Bijvoorbeeld: hoe werken BDSM-relaties – vooral buiten de directe BDSM-activiteiten? Hoe zit het dán met macht en ondergeschiktheid in tegenstelling tot de meer seksuele dominantie en onderdanigheid? Hoe zit het met meester(es) versus slaaf/slavin, met eer, vertrouwen, vrijwilligheid en vele andere zaken die veel meer abstract zijn? In dit boek laat Peter Masters zien hoe je deze thema’s bespreekbaar maakt. Het doel van dit boek is om groepen van enthousiaste BDSM-ers met elkaar in gesprek te brengen: van het praktische en mechanische naar een dieper niveau, waarin de lezer leert zelf workshops te organiseren. Daarin leer je hoe je samen begrip kunt delen en uitbouwen over de principes en filosofie van BDSM, over dominantie en onderdanigheid van macht en slaafsheid. De handleiding begint met een praktische inleiding hoe je discussiegroepen leidt en vervolgt dan met volledig uitgewerkte aantekeningen en uitleg voor 25 verschillende gespreksthema’s.