Category: Books
Pages: 186
ISBN: 978-1-904989-59-2
Year: 2009

Hits: 702

Summary: In an extraordinary collection of exquisite short stories, renowed photographer China Hamilton puts into words what until now has only been evident in his photographic art: the shadowy world he inhabits, where pleasure and pain merge into one unbearably intense sensation, where the boundaries between slave and master, victim and torturer, are often subtly blurred. But some of these skilfully crafted tales are most definitely not for the faint-hearted. Often drawn from his own journeys into a very dark imagination they transport the reader into a world of Sado-masochistic fantasy unparralleled in contemporary fiction.

Samenvatting: In een uitzonderlijke verzameling van verrukkelijke korte verhalen brengt de vermaarde fotograaf China Hamilton onder woorden wat hij tot nu toe alleen in zijn fotografie toonde: zijn schimmige wereld waar plezier en pijn samensmelten in een ondraaglijk intense ervaring en waar de grenzen tussen slaaf en Meester, slachtoffer en folteraar subtiel vervagen. Sommige verhalen zijn beslist niet voor tere zielen bedoeld. Vaak zijn ze gebaseerd op Hamilton’s eigen avonturen in een gebied van duistere fantasie; verhalen die de lezer verplaatsen in een fantasiewereld van sadomasochisme die zijn gelijke niet kent in de hedendaagse literatuur.