Category: Books
Pages: 229
ISBN: 978-1-4392-4536-1
Year: 2009

Hits: 650

Summary: Growing up, Tina learned to be meek and obedient around her stern father. When she moves to a new high school, three boys quickly learn her shy personality can be turned to their advantage. Hank and his buddies order her to do things she doesn’t want to do but seems helpless to object. Soon, they have her right where they want her! But events take a sudden turn that the boys never expected. Can Tina extracate herself from their clutches?

Samenvatting: Terwijl Tina opgroeit, leert zij nederig en gehoorzaam te zijn door de wijze van opvoeding door haar strenge vader. Als ze later het huis verlaat om elders te gaan studeren, ontdekken jongens snel dat ze haar verlegen karakter in hun voordeel kunnen uitbuiten. Hank en zijn maten geven haar opdrachten die ze eigenlijk niet wil uitvoeren. Toch lijkt zij niet in staat weerstand te bieden. Al snel hebben de jongens haar waar ze Tina willen hebben. Maar de gebeurtenissen nemen plotseling een wending op een manier die de jongens niet hadden verwacht. Kan Tina uit hun klauwen ontsnappen?