Category: Books
Pages: 287
ISBN: 978-1-60693-097-7
Year: 2008

Hits: 671

Summary: 'Reversal' has its origin in a couple where the wife was determined on feminizing her young husband. As the story proceeds facts and views about sex, human gender, the commercial sex business, perverse sex practices, and futuristic possibilities in medical procedures come into play. However the book is not a scientific or objective account of transsexualism, the transgender community, or commercial sex and should not be read as such. Rather 'Reversal' is about persons in turmoil as their natures and outside events drive them forward. The wife, Val, is obsessed by the lingering effects of her own devastating trauma. The androgynous youth accepts he’ll be a she and resolves to do her best. After a radical medical transformation Val puts the newly minted girl in a Dutch bordello… with unforeseen consequences for them both. 'Reversal' is intended for the enjoyment of readers interested in the manifestations of sex in contemporary culture.

Samenvatting: Het verhaal achter ‘Reversal’ vindt zijn oorsprong in een paar, waarbij de vrouw vastberaden is haar jonge echtgenoot om te toveren in een vrouw. Terwijl het verhaal zich ontvouwt, spelen steeds meer feiten en inzichten een rol over seksualiteit, geslacht, de commerciële seksindustrie, perverse sekspraktijken en futuristische mogelijkheden van medische ingrepen. Toch is dit geen wetenschappelijk of objectief verslag over transseksualiteit, de transseksuele gemeenschap of seksindustrie en het boek moet dan ook niet als zodanig worden gelezen. ‘Reversal’ gaat eerder over mensen in verwarring wanneer hun aard en hun omgeving hen voorwaarts drijven. De vrouw, Val, is gegrepen door de blijvende effecten van een eigen trauma. De tweeslachtige jongeman accepteert zijn lot en besluit er het beste van te maken. Na een radicale medische ingreep brengt Val haar partner onder in een Nederlands bordeel… met onvoorziene gevolgen voor beiden. ‘Reversal’ is bedoeld voor lezers met belangstelling voor uitingsvormen van de hedendaagse seksuele cultuur.