Category: Books
Pages: 232
ISBN: 978-1-906373-82-5
Year: 2009

Hits: 609

Summary: Self-bondage addict Paul is unfulfilled. He despairs of ever meeting a woman who will give him the discipline he craves. Then a chance meeting with an old friend brings him within the orbit of top professional dominatrix Mistress Nikki who offers him complimentary services provided he always does as she says – and never ask questions. She in turn hands him over to her friend, the ultra-sadistic Mistress Alicia. Locked in her dark dungeon, he comes to realise he is part of a ruthless conspiracy and is completely at the mercy of the 'Mistress of Torment'.

Samenvatting: Paul’s verslaving aan zelf-bondage laat hem uiteindelijk onbevredigd. Wanhopig hoopt hij ooit de vrouw te ontmoeten, die hem een leven van strenge discipline biedt. Door een toevallige ontmoeting met een oude kennis komt hij in contact met een professionele domina, Meesteres Nikki. Deze biedt haar diensten gratis aan, onder voorwaarde dat hij doet wat zij zegt, zonder ooit vragen te stellen. Op haar beurt draagt Nikki hem over aan haar vriendin, de uiterst sadistische Meesteres Alicia. Opgesloten in een donkere kerker komt Paul tot het inzicht dat hij slechts een onderdeeltje vormt in een meedogenloze samenzwering en dat hij compleet is overgeleverd aan de 'Mistress of Torment'.