Category: Books
Pages: 278
ISBN: 978-0-312-56102-4
Year: 2010

Hits: 678

Summary: Melissa Febos came to New York City as a college freshman to attend the New School. And while she’d always been a bit of a nonconformist, she hadn’t planned to find herself – two years later – juggling her 4.0 GPA with a job as a professional dominatrix in a Midtown dungeon. ‘Whip Smart’ is the story of Melissa’s journey into a shocking double life. And she spares no one; keen observations about the motivations of her clients, her coworkers, and, most important, herself offer a rare look inside a fascinating subculture. But this is also the story of a young woman who learned early on that sexuality and seduction were vehicles of power and was not afraid to use this knowledge. In nuanced prose, she charts how risk-taking eventually gave way to a spiral downward, drug addiction, and a course of self-destruction. But as she recounts crossing over the very boundaries that she set for her own safety, she never plays the victim. In fact, the glory of this memoir is Melissa’s ability to illuminate the strange and powerful truths that she learned as she found her way out of a hell of her own making. Rest assured, you will emerge from the journey more or less unscathed.

Samenvatting: Melissa Forbes kwam naar New York om te studeren aan de Nieuwe School. Hoewel zij altijd al een buitenbeentje was, had zij zelf niet verwacht dat ze twee jaar later een balans moest vinden tussen haar opleiding en een baan als commercieel meesteres in een sm-studio. ‘Whip Smart’ is het verhaal van Melissa’s reis in een schokkend dubbelleven. En ze spaart niemand met haar scherpe observaties waar het haar klanten, collega’s en vooral haarzelf aangaat. Zo schetst zij uit eigen ervaring een beeld van een fascinerende subcultuur. Maar dit is ook het relaas van een jonge vrouw die al vroeg leert dat seksualiteit en verleiding draaien om macht; kennis die ze niet bang is om te gebruiken. In genuanceerd proza brengt ze in kaart hoe haar riskante gedrag haar in een neerwaartse spiraal bracht, op een weg naar drugsverslaving en verval. Maar als ze vertelt over het doorbreken van het zelf-gekozen veiligheidsnet, speelt ze nooit het slachtoffer. In tegendeel, de kracht van deze memoires schuilt in Melissa’s vaardigheid om een licht te werpen op vreemde en krachtige waarheden die zij ontdekte tijdens haar weg uit haar zelf-geschapen hel. Wees gerust, je komt er min of meer zonder kleerscheuren uit.