Category: Books
Pages: 121
ISBN: 978-1-63215-212-1
Year: 2014

Hits: 596

Summary: Lisa's tastes were always... unique. Longing to be restrained, without restraint. Lisa always felt like something was missing from her love life - until she met Ally. Ally was implacably ordinary - successful job, nice house, an avarage childhood - except for her preference for bedroom domination.

Samenvatting: De voorkeuren van Lisa waren altijd al... uniek. Een verlangen om boeiend geboeid te worden. Lisa had altijd het gevoel dat er iets miste in haar liefdesleven - tot zij Ally ontmoet. Ally is in alle opzichten heel gewoon: een succesvolle baan, een aardig huis en een gemiddelde jeugd - alleen is zij in de slaapkamer graag dominant.