Category: Books
Pages: 128
ISBN: 978-1-63215-399-9
Year: 2015

Hits: 651

Summary: As domme Ally and sub Lisa's fledgeling relationship begins to blossom, it becomes clear to both of them that it isn't just about BDSM. An ever widening circle of friends - including fellow practitioners Tom and Cassie and sceptical tattoo artist Anne - forms around the couple, who seem to be spending every free second together. And with Ally and Lisa's worlds becomming more intertwined, is their relationship stronger then ever? Or do they just have more to lose?

Samenvatting: Als de kersverse relatie van domme Ally en sub Lisa tot bloei komt, wordt het beiden steeds duidelijker dat het niet alleen om  BDSM gaat. Een groeiende kring vrienden - waaronder ook mensen uit de subcultuur zoals Tom and Cassie en de sceptische  tatoeëerder Anne - vormt zich rond het paar dat elke vrije seconde met elkaar wil delen. De werelden van Ally en Lisa raken steeds verder verweven. Maakt dat hun relatie ook sterker dan ooit of is het gewoon dat ze nu meer te verliezen hebben?