Category: Books
Pages: 291
ISBN: 978-1-4422-0031-9
Year: 2011

Hits: 666

Summary: This enlightening work investigates the history, incidence, and causes of a unique sexual lifestyle pursued by increasing numbers of couples. It is called by many names, and lived in a variety of ways by different couples. The most common terms used to describe it are 'hotwife cuckold lifestyle'. This sexual practice, a form of sexual nonmonogamy, is distinguished from swinging and polyamory in that the husband rarely seeks sexual contact outside the marriage except for participation in group sex with his wife and other men, while the wife is permitted and often encouraged to pursue unrestrained sexual encounters with other men. The author includes interviews and comments from couples living the lifestyle throughout the United States and presents the stories in an attempt to determine the history of this sexual practice and its role in society and in relationships. He explores the psychological, social, biological, and evolutionary underpinnings of this uncommon and socially taboo behavior in an effort to make it more comprehensible to those engaged in the lifestyle and those who are just curious.

Samenvatting: Dit verhelderende werk onderzoekt de geschiedenis, de verschijningsvormen en de oorzaken van een unieke, seksuele levensstijl, die een toenemend aantal stellen nastreeft. Het is bekend onder verschillende namen en het wordt in verschillende vormen beleefd door verschillende paren. De meest bekende termen om dit fenomeen te beschrijven zijn 'hotwife cuckold levenstijl. Deze seksuele praktijk, een vorm van seksuele non-monogamie, is anders dan bij partnerruil of polyamory. Hier zoekt de echtgenoot zelden seksueel contact buiten het huwelijk met uitzondering van groepsseks met zijn eigen vrouw en andere mannen. De echtgenote is juist vrij seksuele relaties en onmoetingen te hebben met andere mannen en zij wordt daar zelfs sterk toe aangemoedigd. Het boek bevat verder interviews en commentaren van Amerikaanse (echt)paren die deze levenstijl (be)leven en de schrijver schetst in verhalen voorbeelden, in een poging om de ontstaansgeschiedenis van deze vorm van seksualiteit, de rol ervan in de maatschappij en in relaties te beschrijven. De auteur onderzoekt de psychologische, sociologische, biologische en evolutionaire basis van dit ongewone gedrag en de taboes die erover bestaan in de samenleving, om dit begrijpelijk te maken voor hen die het tot hun levensstijl rekenen en hen die gewoon nieuwsgierig zijn.