Category: Books
Pages: 201
ISBN: 978-0-9863521-0-2
Year: 2014

Hits: 689

Summary: This is not a book that explains what BDSM is, this is a book that explains what BDSM is all about. This is a book for people who are considering stepping into real time BDSM, and it is also a book for people who have been involved in the community for a while and know enough to appreciate how all the little bits of information they've picked up all nest together. This book treats the world of BDSM as a culture unto itself and goes a long way to explaining the expectations, rules, and words that are common to this culture. This book does not tell you how to use any implements (floggers, canes, etc), but it does explain why in the world you'd want to use such implements. This is a must-have resource book for your kink library.

Samenvatting: Dit is niet een boek dat uitlegt wat BDSM is, dit is een boek wat laat zien waar het om gaat bij BDSM. Dit is een boek voor mensen die overwegen om voor het eerst de wereld van BDSM te betreden. Het is óók een boek voor mensen die al iets langer in dit wereldje verkeren en nu samenhang zoeken in alle stukjes verworven informatie en ervaringen. Dit boek behandelt de wereld van BDSM als een zelfstandig cultureel verschijnsel en gaat diepgaand in op het verklaren van verwachtingen, regels en termen die gebruikt worden in dit milieu. Dit boek leert je niet hoe je attributen (strokenzwepen, rieten stokje enzovoort) gebruikt. Het laat wel zien wáárom je deze instrumenten zou willen gebruiken. Dit basiswerk mag niet ontbreken in je kinky bibliotheek.