Category: Books
Pages: 472
ISBN: 978-1-78023-185-3
Year: 2013

Hits: 621

Summary: Homosexuals, transvestites, transsexuals, sadomasochists, necrophiliacs - all of these have been, or still are, considered 'deviants'. Cocomitantly there has been an almost universal acceptance that unembellished vaginal penetration performed by one man and one woman, is 'normal' sex. This is now contested. But what is perverse sex and what isn't? 'The Pleasure is All Mine' explores the gamut of sexual activity that has been seen as strange, abnormal or deviant over the last 2000 years. This first comprehensive history of sexual 'perversion' draws on an abundance of original sources - letters, diaries, memoirs, court records, erotic books, medical texts and advice manuals - and shows how, for ordinary people, different kinds of sex have always offered myriad different pleasures. There never was a 'normal'.

Samenvatting: Homoseksuelen, travestieten, transseksuelen, sadomasochisten, necrofielen - zij allen werden - of worden nog steeds - gezien als 'anders'. Tegelijkertijd is er een universele acceptatie van de opvatting dat vaginale penetratie door een man van een vrouw 'normale' seks is. Dit laatste staat nu ter discussie. Maar wat is perverse sex en wat niet? 'The Pleasure is All Mine' verkent het spectrum van seksuele activiteiten die in de afgelopen 2000 jaar als vreemd, abnormaal of afwijkend werden beschouwd. Deze allereerste, uitvoerige geschiedenis van de 'perversie' is gebaseerd op een veelvoud aan originele bronnen - brieven, dagboeken, memoires, rechtbankdocumenten, erotische boeken, medische tekten en handleidingen - en laat zien hoe, voor doorsnee mensen, verschillende vormen van seks altijd al verschillende soorten van genot boden. 'Normaal' heeft nooit bestaan.