Category: Books
Pages: 180
ISBN: 978-3-933540-35-5
Year: 2015

Hits: 584

Kurzbeschreibung: Hansen hält sich noch in Russland auf, als Sisa von einer Freundin zur »Black Night« eingeladen wird. Ihr wird erlaubt, die SM-Party zu besuchen, allerdings soll Angelo sie begleiten. Dabei soll er nicht nur als Aufpasser fungieren, sondern Hansen würdig vertreten. Sisas Laune sinkt auf einen Tiefpunkt. Wegen der latenten Anziehung, die Angelo auf sie ausübt, wollte sie ihm aus dem Weg gehen, und nun soll sie ihm in dieser Nacht gehorchen, als wäre er ihr Herr? Es kommt, wie es kommen muss: Als sie zusammen die Party besuchen, beginnen die Funken gleich wieder zu sprühen. Um sich zu betäuben und die verwirrenden Gefühle nicht mehr zu spüren, betrinkt Sisa sich maßlos. Doch dadurch macht sie es nur noch schlimmer. Zuerst fordert sie in ihrem Rausch eine Züchtigung durch Angelo geradezu heraus, dann benimmt sich so daneben, dass Hansen, als er von dem Ereignis erfährt, härtere Maßnahmen für angezeigt hält. Damit Sisa endlich anständiges Benehmen lernt, schickt er sie kurzerhand auf Mistress Browns Akademie für schwer erziehbare Sklavinnen.

Samenvatting: Hansen is nog in Rusland, wanneer een vriendin Sisa uitnodigd voor een 'Black Night'. Zij krijgt toestemming dit SM-feest bij te wonen, maar opvoorwaarde dat Angelo meegaat. Daarbij moet deze niet alleen op haar passsen, hij moet ook Hansen vertegenwoordigen. Daarmee daalt Sisa's enthousiasme tot een dieptepunt. Vanwege de latente aantrekkingkracht die Angelo op haar heeft, wil zij hem juist zo veel mogelijk vermijden. En nu moet ze hem een nacht gehoorzamen alshet haar Heer is? Maar het komt zoals het gaan moet: wanneer zij samen het feest beozken, springen de vonken gelijk over. Om zich te verdoven en de verwarrende emoties te verdringen, kiest Sisa voor drank, veel drank. Maar daardoor maakt zij de situatie alleen maar erger. Eerst daagt zij in haar roes Angelo uit haar te bestraffen. Dan wordt haar gedrag zodanig dat Hansen, als hij later van de gebeurtenissen hoort, strenge maatregelen noodzakelijk acht. Om Sisa eindelijk eens fatsoendelijk gedrag te leren, stuurt hij haar naar de Academie van Meesteres Brown, een instituut voor moeilijk opvoedbare slavinnen.