Category: Books
Pages: 220
ISBN: 978-1-907016-27-1
Year: 2010

Hits: 660

Summary: Accounts of real spankings given to real women! From the occasional bit of fun to tales from the most dedicated enthusiasts, the detailed stories include well know names from the genre of spanking erotica, many personal friends of the author, and confessions from around the world. It's an enthusiast's book, no question, but if you're curious about what really makes the kinky girls tick, then this is a must for any erotica shelf.

Samenvatting: Verslagen van daadwerklijke spankingsessies die vrouwen van vlees en bloed daadwerkelijk ontvingen! Over mensen hen die soms wat plezier maken tot aan de meest toegewijde enthousiasten. Deze bundel bevat gedetailleerde verhalen van enkele bekende personen in dit erotisch milieu, vaak persoonlijke vrienden van de auteur en ook bekentenissen van rond de wereld. Dit is een boek van en voor enthousiasten, daar bestaat geen twijfel over. Als je écht wilt weten wat deze kinky meiden drijft, dan mag dit boek niet ontbreken op je plank met erotica.