Category: Books
Pages: 238
ISBN: 978-0-940208-37-7
Year: 2010

Hits: 744

Summary: The Owners manual for your anus - For many years the focus of fear and disgust, the anus is actually one of the human body's most wondrous creations - elegant, efficient, and richly supplied with pleasure nerves. However, stress and ignorance can turn the anus and its functions from a source of delight into a painful disability. What's needed is an owner's manual - and here it is! Join therapist and sexologist Jack Morin, Ph.D., on this tour of the anus, complete with information and exercises to open the door to new sources of comfort and gratification. You'll unlearn habits that can cause everything from hemorrhoids to chronic pelvic pain - and, if you choose, learn new ways of achieving solo and partnered pleasures through this humblest of portals.

Samenvatting: De gebruikershandleiding voor de anus - De anus was jaren lang hét mikpunt van angst en afkeer, maar eigenlijk is het een van de mooiste delen van het lichaam: elegant, doelmatig en vol zenuwen voor erotische prikkels. Stress en onachtzaamheid kunnen de anus en zijn functies veranderen van een bron van lust in een pijnlijke beperking. Wat je daarom nodig hebt, is een handleiding voor de eigenaar - en hier is die! Volg therapeut en seksuoloog Jack Morin Ph.D in zijn uitleg over de anus. Het boek biedt informatie en oefeningen om de deur te openen naar nieuwe bronnen die je geruststellen en plezier schenken. Je leert remmingen af, die mogelijk aambeien of chronische pijnklachten kunnen voorkomen. En als je daarvoor open staat, leer je nieuwe manieren om alleen of met je partner genot te beleven via dit nederige portaal.