Category: Books
Pages: 176
ISBN: 978-3-88178-382-8
Year: 2006

Hits: 590

Kurzbeschreibung: Pulp, Science Fiction, Fantasy, Trash, SM und Fetishismus sind die Richtsterne im Ludwig'schen Univerum. Ohne Rucksicht auf Genre-Grenzen bedient er sich in seinen Geschichten, Zeichnungen und Fotografiken der verschiedensten Versatzstucke aus den unterschiedlichsten Bereichen der Trivial-Kultur, und bleibt trotz des in seinen Arbeiten erkennbaren Augenzwinckers seinen Genre-Iconen, wie auch der SM- und Fetish-Szene, in Sympathie verbunden.

Samenvatting: Pulp, science fiction, fantasie, trash, sadomasochisme en fetisjisme zijn de sterren waarop Ludwig in zijn universum navigeert. Zonder acht te slaan op genre-grenzen gebruikt hij in zijn verhalen, tekeningen en fotobewerkingen de meest diverse elementen uit de verschillende producten van deze triviale cultuur. Desondanks blijven het herkenbare iconen uit de verschillende genres, zij het dan met een knipoog, en zo verbindt hij deze ook op een sympathieke manier met de BDSM- en fetisj-scene.