Category: Books
Pages: 126
ISBN: 978-1-934625-38-5
Year: 2007

Hits: 724

Summary: Can a Christian be kinky? That's a question that is rarely asked. More specifically, can a gay leathermen be a Christian? That is the key question that this book seeks to answer. Nationally known and respected leatherman, author and speaker Hardy Haberman reveals his spiritual journey and gives readers both kinky and straight insight into the soul of his beliefs. His views on the BDSM lifestyle and Christianity are enlightening, entertaining and sometimes controversial, but the story of his journey is sure to be thought provoking. For anyone seeking to reconcile their religious and spiritual beliefs with their sexuality and kink, this book is a valuable resource. For people unfamiliar with the Leather / BDSM / Fetish community, this book offers a glimpse into the world of radical sexuality. For Christians, it is witness to the extravagant grace of God and a testament to an unconventional pathway to abundant life. Yes, it is not only possible to be a gay Christian leatherman, but it can be an interesting journey getting there.

Samenvatting: Kinky en christen, gaat dat samen? Die vraag hoor je zelden. En meer specifiek: kan een homo in leer ook christen zijn? Dat is de centrale vraag waarop dit boek een antwoord wil te geven. De nationaal bekende en gerespecteerde schrijver en spreker Hardy Haberman onthult zijn spirituele reis en biedt kinky en vanilla lezers een kijkje in de ziel van zijn geloof. Zijn opvattingen over de BDSM-levensstijl en het christendom zijn verhelderend, onderhoudend en soms controversieel en zijn verhaal van deze reis zet je aan het denken. Dit boek kan een waardevolle bron zijn voor iedereen die religieuze en spirituele opvattingen wil verenigen met hun seksualiteit en kink. Voor mensen die niet bekend zijn met de leer-, BDSM- en fetisj-gemeenschap biedt dit boek een venster op de wereld van radicale seksualiteit. Voor christenen getuigt het van de onmetelijke genade van God en van de ongebruikelijk route naar een vervuld leven. Jawel, het is niet alleen mogelijk om tegelijk homo, BDSM-er én christen te zijn, maar het kan ook interessante reis zijn om daar te komen.