Category: Books
Pages: 214
ISBN: 978-0-692-57308-2
Year: 2015

Hits: 619

Summary: It's been two and a half years since the mysterious W disappeared from Chere's life, and things are getting better. Sort of. She's nearing the end of her design program and looking forward to a new career, even if her heart is shuttered for good. But loneliness is a powerful thing, and she finds herself tempted by a no-strings-attached BDSM partner who happens to be her former professor. She knows it's a terrible idea, and that he could never live up to W's level of passionate mayhem, but she's been waiting so long to be bound and hurt. She's been waiting so long to feel something... Unbeknownst to her, someone from her past has been waiting too. And when that someone realizes she means to move forward with this new partner, he barges back into her life to express his displeasure in the only way he knows...

Samenvatting: Het is twee en half jaar geleden dat de mysterieuze W verdween uit het leven van Chere en het gaat beter met haar, zo lijkt het. Ze nadert het einde van haar opleiding tot ontwerper en kijkt uit naar een nieuwe loopbaan, ook al zit haar hart voor goed op slot. Maar eenzaamheid is zwaar. Ze komt in de verleiding om 'geheel vrijblijvend' van BDSM te genieten, toevallig met haar voormalig professor. Zij weet dat het een slecht idee is en dat dit nooit de mate van passie zal benaderen die zij met W heeft ervaren. Maar zij smacht er al zolang naar om vastgebonden te worden, pijn te ervaren... iets te voelen. Wat zij niet weet is, dat iemand uit haar verleden ook heeft gewacht. En als die iemand beseft dat zij verder wil met een nieuwe partner, dringt deze haar leven weer binnen en maakt zijn ongenoegen kenbaar op de enige manier die hij kent...