Category: Books
Pages: 280
ISBN: 978-0-14-119556-8
Year: 2012

Hits: 737

Summary: A philosopher, essayist, novelist, pornographer and fervent Catholic who came to regard the brothels of Paris as his true 'churches', Georges Bataille ranks among the boldest and most disturbing of twentieth-century thinkers. In this influential study he links the underlying sexual basis of religion to death, offering a dazzling array of insights into incest, prostitution, marriage, murder, sadism, sacrifice and violence, as well as including comments on Freud, de Sade and Saint Theresa. Everywhere, 'Eroticism' argues, sex is surrounded by taboos, which we must continually transgress in order to overcome the sense of isolation that faces us all.

Samenvatting: Georges Bataille is filosoof, schrijver van korte verhalen, romans en pornografie en ook een fervent katholiek, die later de bordelen van Parijs als zijn ware kerk zag. Hij wordt gezien als een van de moedigste en meest verontrustende denkers van de twintigste eeuw. In deze invloedrijke studie over de onderliggende seksuele aspecten van religie en dood biedt hij inzichten in incest, prostitutie, huwelijk, moord, sadisme, opoffering en geweld, evenals commentaren op Freud, De Sade en Sint Theresa. In 'Eroticism' stelt de auteur dat seks is omgeven door taboes en dat ziet hij als grenzen die wij voortdurend moeten overschrijden om ieders gevoel van isolatie te doorbreken.