Category: Books
Pages: 192
ISBN: 978-1-5013-0869-7
Year: 2015

Hits: 702

Summary: 'Aesthetic Sexuality' contests Foucault's argument that the ars erotica has only existed in Eastern and ancient societies, never within Western modernity. Byrne demonstrates, against what is now a consensus, that modern Western culture has indeed witnessed a form of ars erotica, encompassed in what she calls 'aesthetic sexuality'. Easthetic sexuality means sexuality constructed as art, where value and meaning are located within sexual practice and pleasure rather than in their underlying cause; sexuality's raison d'être is tied to its aesthetic value, at surface level rather than beneath it. Focusing on sadomasochism as a lucid exemplar of aesthetic sexuality, Byrne explores its development from the late eighteenth century to the present, highlighting the enduring importance of aesthetic philosophy to evolving notions of sexual subjectivity.

Samenvatting: 'Aesthetic Sexuality' gaat in tegen Foucault's argument dat de ars erotica alleen bestaat in Oosterse en Antieke beschavingen, maar nooit in het hededaagse Westen. Byrne laat zien, tegen het huidige wereldbeeld in, dat de moderne cultuur in het Westen wel degelijk een vorm van erotische kunst kent, en wel in wat zij noemt 'esthetische seksualiteit'. Daarmee bedoeld zij seksualiteit geconstrueerd omwille van kunst, waarbij waarde en betekenis geworteld zijn in seksuele praktijk en genot en niet in de onderliggende oorzaak; de reden voor het bestaan is verbonden aan de esthtische waarde aan het oppervlak en niet onder het oppervlak. Met een focus op sadomasochisme, als helder voorbeeld van seksualiteit omwille van de schoonheid, onderzoekt Byrne de ontwikkeling vanaf de 18e eeuw tot nu, waarbij zij het voortdurende belang belicht van esthetische filosofie in een zich ontwikkelend besef van seksuele subjectiviteit.