Category: Books
Pages: 106
ISBN: 978-0-14-119554-4
Year: 2012

Hits: 737

Summary: Set against the backdrop of Europe's slide into Fascism, 'Blue of Noon' is a blackly compelling account of depravity and violence. As its narrator lurches despairingly from city to city in a surreal sexual and mental nightmare of squalor, sadism and drunken encounters, his internal collapse mirrors the fighting and marching on the streets outside. Exploring the dark forces beneath the surface of civilization, this is a novel torn between identifying with history's victims and being seduced by the monstrous glamour of its terrible victors, and is one of the twentieth century's great nihilist works.

Samenvatting: Tegen de achtergrond van Europa's wegzinken in fascisme biedt 'Blue of Noon' een aangrijpende, zwarte weergave van bandeloosheid en geweld. Als de verteller zich wanhopig van stad naar stad sleurt in een marteling van een surrealistische, seksuele en mentale nachtmerrie vol smerigheid, sadisme en dronken ontmoetingen, weerspiegelt zijn persoonlijke aftakeling die van de marcherende massa op straat. In deze roman onderzoekt Bataille de duistere krachten die onderhuids leven in de samenleving en slingert hij heen en weer tussen de historische slachtoffers en de verleiding van de monsterlijke glans van de verschrikkelijke overheersers. Hij schreef zo één van de grootste nihilistische werken van de 20e eeuw.