Category: Books
Pages: 133
ISBN: 978-0-14-119553-7
Year: 2012

Hits: 715

Summary: 'L'Abbé C' is a shocking, unnerving narrative about the intense and terrifying relationship between twin brothers. Charles is a modern libertine, dedicated to vice and depravity, while Robert is a priest so devout that he is nicknamed 'l'Abbé'. When the sexually wild Eponine intrudes upon their suffocating relationship, anguish, delirium, and death ensue. Charged with sensuality and a heightened, dreamlike atmosphere, this novel portrays the darkest and most profound aspects of human experience.

Samenvatting: 'L'Abbé C' is een schokkende, verontrustende vertelling over de intense en angstaanjagende relatie tussen tweelingbroers. Charles is een moderne vrijdenker, toegewijd aan zedeloosheid en bandeloosheid. Robert is daarentegen zo'n devote priester, dat men hem 'De Abt' noemt. Als de op seksueel gebied wilde Eponine in hun verstikkende relatie komt, volgen snel spanningen, delirium... en dood. Deze roman, geladen met een sensualiteit en sterke droomachtige atmosfeer, toont de duistere en meest uitgesproken aspecten van menselijke ervaringen.