Category: Books
Pages: 103
ISBN: 978-0-692-22819-7
Year: 2014

Hits: 695

Summary: Nothing brings more sexual pleasure to a woman than a really good muff-dive, and nothing can be more fulfilling to a person than to watch his or her mate squirm and slither with great erotic pleasure as a result of their efforts. It is therefore vital that we become experts in the art of oral sex and learn the techniques required to push all the right buttons and introduce our partners to new sensations, better tongue-action, and much stronger orgasms. There are countless books about the process of giving head. What makes this book different is its unique approach to technique. This illustrated book will teach you how to perform the most pleasurable techniques with ease, how to train your tongue and use your fingers, nose, and lips to give her a new level of pleasure she has never experienced before. This is an easy-to-learn, fun and educational guide which will turn you into a muff-diving champion! Get ready to dive in and give her the best oral sex she ever had!

Samenvatting: Niets schenkt een vrouw zoveel genot als een goede bef-beurt en niets is meer bevredigend als te zien hoe je partners heupen draaien en hoe haar vocht rijkelijk vloeit van ultiem erotisch plezier als gevolg van jouw aandacht. Het is daarom van vitaal belang dat we experts worden in de kunst van orale seks en ons de technieken aanleren om de juiste plekjes bij onze partners te stimuleren: voor nieuwe sensaties, beter tongwerk en veel sterkere orgasmes. Er zijn eindeloos veel boeken over het proces van beffen. Wat dit boek zo anders maakt, is de nieuwe, unieke benadering van de technieken. Dit rijk met foto's geïllustreerde boek leert je hoe jij met gemak deze genotgevende technieken uitvoert, hoe jij je tong traint en hoe jij je vingers, je neus en je lippen gebruikt om een hoger niveau van genot te bereiken dan ooit tevoren. Dit is een simpele, leuke en educatieve gids die van jou een bef-kampioen maakt! Maak je klaar erin te duiken en om haar de beste orale seks ooit te geven!