Category: Books
Pages: 237
ISBN: 978-1-5329-3133-8
Year: 2016

Hits: 664

Kurzbeschreibung: Seit sechs Monaten sind Master Christian und Alex fest in einer 24/7 Beziehung, leben TPE. Den letzten Monat davon hatten sie nur eine Fernbeziehung, weil Alex nach Würzburg zum Studium zurückkehren musste. Dort war er gezwungen seine Entscheidung vor seinem Ex Gandolf zu verteidigen, Master Christian ohne Wenn und Aber zu gehorchen. Einen langen Monat spürte Alex wieder begrenzt selbstgestimmtes Leben und Freiheit, lebte an der langen Leine seines Masters. Kaum sind sie wieder zusammen, zieht sein Master die Zügel straff an, fordert mehr von Alex, als nur ein devoter kleiner Hengst zu sein. Alex bekommt Muffensausen, noch hat er das Fohlenexamen nicht bestanden: Sklavenspiele. Für Alex geht es dabei nicht darum zu siegen, nur Mark nicht in die Hände zu fallen, sondern vor allem, um seine Beziehung zu Master Christian. Nach Monaten im Liebesparadies quälen ihn Selbstzweifel. Kann er ihm genügen, ist das sein Leben?

Samenvatting: Sinds zes maanden hebben Meester Christian en Alex een vaste 24/7-relatie en leven volgens het principe van 'total power exchange' (TPE). De laatste maand hebben ze een relatie op afstand, omdat Alex terug naar Würzburg moest om zijn studie af te maken. Daar moet Alex zijn ex Gandolf uitleg geven waarom hij onvoorwaardelijk Meester Christian wil gehoorzamen. Een maand lang ervaart Alex weer een zekere mate van zelfbestemmingsrecht en hij leeft in enige vrijheid aan een lange lijn van zijn Meester. Nog maar net zijn ze weer samen, of zijn Meester trekt de teugels weer strak aan, eist méér van Alex dan alleen een toegewijde kleine hengst te zijn. Alex krijgt grote vrees, want hij heeft het veulenexamen nog niet gehaald: de slavenspelen. Voor Alex gaat het daarbij niet alleen om te winnen, maar ook om uit de handen van Mark te blijven. Maar vooral staat de relatie met Meester Christian op het spel. Na maanden in het liefdesparadijs bekruipen hem nu de twijfels. Kan hij aan alle verwachtingen voldoen en is dit zijn leven?