Category: Books
Pages: 159
ISBN: 978-1-4974-6192-5
Year: 2014

Hits: 627

Summary: Ever get the feeling, when you read about all the 'classic' categories of submissive, that there must be one missing? You know which one we're talking about. The missing submissive is the one that is the wicked-smart, strong-willed, uber-competent, ultra-competitive, synergistic, switchy, crusader. She's no one's doormat, never a victim. She is a kick-ass submissive for the 21st century. Think: Xena, the Warrior Princess, kneeling at the feet of Hercules. This definitely isn't a woman in a precarious predicament waiting helplessly for her White Knight to arrive and slay a dragon for her. This was a woman who, as she is kicking the dragon's ass, smiles at the White Knight standing on the sidelines and says, "Hey, buddy! Feel free to jump right in and lend your sword to this fight. Otherwise, stay the hell out of my way!" The Warrior Princess doesn't need or want a rescuer. The Warrior Princess needs an ally that she can rely upon in the chaos of battle. She seeks a warrior equal to the tasks that she has already chosen for herself, and is demonstrably capable of accomplishing with, or without, his help. She is willing and able to fight the good fight alone, but welcomes the notion of having a worthy partner, fighting by her side. And yet, when the day's fighting is done, she is perfectly at ease with considering herself entirely His - heart, might, mind, body, and soul. Why is she important? She is important because she just may be the hope and salvation of this lifestyle. There will come a day, in the not too distant future, when the Warrior Princess Submissive will be forced to become a combatant in a highly politicized war on the BDSM lifestyle. It will be a propaganda war that characterizes all Dominants as abusers and all submissives as victims of abusive and exploitative relationships. When she comes out of the shadows and chooses to fight for this lifestyle instead of against it - as many of her contemporaries will expect her to do - her strong moral compass will reassure those on the sidelines that she is doing what is right and just.

Samenvatting: Heb jij wel eens het gevoel dat er eentje mist in de categorieën van klassieke onderdanige dames? Je weet waar we het over hebben. Degene die mist is de superslimme, eigenzinnige, ultra-strijdlustige, synergistische, switch-achtige, avonturierster. Zij is beslist geen deurmat en ook geen slachtoffer. Ze is de 'kick-ass' slavin van de 21e eeuw. Denk aan Xena, the Warrior Princess aan de voeten van Hercules. Dit is zeker geen jonkvrouw in nood bij een uitzichtloze situatie die wacht tot iemand de draak voor haar verslaat. Deze vrouw verkoopt de draak zelf een schop en vraagt de witte prins aan de zijlijn met een glimlach: "Hey vent, voel je vrij en pak je zwaard. Zo niet, ga dan maar opzij!" De 'Warrior Princess' heeft niemand nodig om haar te redden, hooguit een bondgenoot waarop zij kan vertrouwen in de chaos van de strijd. Ze zoekt een strijder die even capabel is als zijzelf in het gevecht van haar keuze, ook al kan zij het prima in haar eentje af. Zij wil - en kan - vechten voor het goede doel, maar hecht waarde aan een goede partner naast haar. En toch, als het gevecht voorbij is, voelt zij zich helemaal prettig bij het idee dat zij hem volledig toebehoort, met hart, macht, geest, lichaam en ziel. Waarom is zij belangrijk? Zij is belangrijk omdat zij misschien wel de enige hoop is voor de redding van onze levensstijl. Er komt over niet al te lange tijd een dag, waarop de Warrior Princess Submissive gedwongen wordt de strijd op te pakken in een sterk gepolitiseerd debat over de BDSM-levensstijl. Het zal een propagandaoorlog zijn waar de dominant als misbruiker en de onderdanige als slachtoffer wordt weggezet. Als zij uit de schaduw treedt en ervoor kiest om te vechten voor in plaats van tegen deze levensstijl - zoals zoveel van de huidige mensheid zal doen - dan zal haar morele kompas de mensen aan de zijlijn geruststellen en hen laten begrijpen dat wat zij doet, goed en gerechtvaardigd is.