Category: Books
Pages: 48
ISBN: 978-1-904989-53-0
Year: 2008

Hits: 696

Summary: Kate Spencer is a young and innocent governess in search of matrimony. Seemingly, she has landed the perfect job for a young spinster, though she soon discovers that appearances can be deceptive. Kate ends up caught in a fast and tightening net of sexual exploitation and physical humiliation at the hands of her supposedly respectable, yet ruthless employers. Facing the dismal prospect of being prostituted or sold as a sex slave, our heroine lauches a valiant quest to outwit her decadent employers, allowing her to escape and continue her search for marital security.

Samenvatting: Kate Spencer is een jong, onschuldig kindermeisje op zoek naar een geschikte huwelijkspartner. Het lijkt erop dat zij als jonge vrijgezel de perfecte baan vond. Al vlug ontdekt zij dat schijn bedriegt. Al snel raakt zij verstrikt in het net van seksuele uitbuiting en fysieke vernedering door haar zogenaamd respectabele maar in werkelijkheid gewetenloze werkgevers. Met de kans dat zij wordt gedwongen tot prostitutie of verkocht als seksslavin, moet de dappere heldin een list verzinnen om aan haar decadente werkgevers te ontsnappen en haar zoektocht naar een veilig huwelijk voort te zetten.